Asset Publisher

null Serveis i equipaments per al nou sistema tarifari i de gestió del transport públic a Mallorca (tren, metro i bus)

Serveis i equipaments per al nou sistema tarifari i de gestió del transport públic a Mallorca (tren, metro i bus)

Projecte cofinançat

Programació

El Programa Operatiu de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix els següents objectius:

  • Objectiu Temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes
  • Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses
  • Objectiu Temàtic 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
  • Objectiu Temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
  • Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.


Gestió i seguiment

El Fons Europeus de Desenvolupament Regional cofinança el projecte «Serveis i equipaments per al nou sistema tarifari i de gestió del transport públic a Mallorca (tren, metro i bus)». Els principals objectius del projecte són millorar la gestió i la planificació del transport públic interurbà així com la informació a l'usuari, i reduir el temps de compra i validació de bitllets.

D'aquesta manera el Consorci de Transports de Mallorca amb aquest projecte contribueix a l'assoliment del objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions:

Objectiu temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes

L’actuació principal del projecte cofinançat és l’adquisició i l’actualització de nous equipaments tecnològics per als autobusos i les estacions de tren/metro, la incorporació d’un sistema tarifari que ofereix noves maneres de pagament i validació dels títols de transport, i la disposició de nous sistemes d'informació en temps real. Els nous equipaments entraran en funcionament amb les noves concessions del servei de transport regular per carretera de Mallorca. Els equipaments s’instal·laran a 611 busos (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera), a 119 torns d'accés a les estacions ferroviàries i a 63 màquines de venda de bitllets a les estacions. El pressupost total del projecte és de 6.426.000 euros. El projecte està finançat pel Govern de les Illes Balears i cofinançat el 50 % amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Avaluació

La Política de Cohesió per al període 2014-2020 s'orienta a la consecució de resultats amb la finalitat de contribuir de manera visible als objectius de l'Estratègia Europa 2020. Balears compta amb un Pla d'Avaluació Específic del PO FEDER que pretén millorar el disseny, l'eficàcia i l’impacte del programa, així com la seva contribució als objectius de la Unió Europea

Més informació: Avaluació del Programa Operatiu del FEDER 2014-2020

Comunicació

El reforç de la comunicació és una condició indispensable per millorar la visibilitat de la Política de Cohesió i la seva aplicació a les Illes Balears, ressaltant les Bones Pràctiques d'actuacions cofinançades.

Més informació: Bones pràctiques

Other news