Publicacions i documentació corporativa

Publicacions i documentació corporativa

Procés Excepcional d'Estabilització

Procés Excepcional d'Estabilització

Download Oferta pública d'ocupació
Download Aprovació convocatòria i bases específiques
Download Model de sol·licitud d'admissió i autobaremació
Download Nomenament membres tribunals
Download Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca del grup A (publicada el 09/03/2023)
Download Resolució de rectificació d’errades de la resolució per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca del grup A (publicada el 14/03/2023)
Download Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual s’aprova la llista, amb carácter provisional, de l’aspirant admès que ha sol·licitat participar en el concurs extraordinari de mèrits del procés selectiu excepcional d’estabilització grup B (publicada el 20/03/2023)

Publicacions - Documents de planificació

Planning documents

Download Island Regular Transport Plan and Technical Guidelines for Bus Stops (2020)
Download Regular transport service project (2018)
Download Preliminary draft of the regular transport service (2017)
Download Regular transport service project mapping (2018)

Publicans - Estudis

Studies

Download Zero Emission Bus Study (2018)
Download Tramway study annex 2 (2009)

Publicacions - Dades històriques del servei

Historical data of the service

Download Company member tariff 2012-2018
Download Demand by concession and month 2017
Download Demand by concession and month 2018
Download Demand 2017 by month and line